Метеорологични справки

RAY.BG изготвя матеорологични справки за географско местоположение на база исторически климатични данни и параметри като вятър, налягане, температура, влажност, облачност, количество и продължилтеност на валежите и др.

Подход

За нуждите на бизнеси, занимаващи се със строителство на сгради и съоръжения, селско стопанство, туризъм и застраховане, RAY.BG разработва компютърни модели, генериращи метеорологични справки за минал период.

За изготвянето на справката са ни необходими географските координати на мястото (района), от което се интересувате. Предоставяме справката във вид на таблици и/или графики с  период на усредняване по Ваша заявка (дни, седмици, месеци, години).

Примерна метеорологична справка

Екип

Вашата климатична справка ще бъде изготвена от екип от специалисти-метеоролози с дългогодишен опит.

Бизнеси в следните индустрии успешно прилагат предоставяните от нас справки:

  • Туризъм
  • Строителството
  • Застраховане
  • Селско стопанство

За справка

Свържете се с нас, за да поръчате своята метеорологична справка

© 2010-Present RAY.BG Всички права запазени